ilooptimalforall.admin

 • METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ

  METODIKA část 1 METODIKA část 2 Základní informace – všeobecné, technické, legislativní, realizační, provozní Projektová příprava, materiální zabezpečení, montáž a…

  Read More »
 • INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO

  Read More »
 • METODIKA část 2

  Nové trendy ve využívání indukčních smyček k minimalizaci komunikační bariéry mezi osobami se sluchovým postižením a intaktní společností Metodika pro vzdělávání…

  Read More »
 • PROČ PRÁVĚ INDUKČNÍ SMYČKY (IL)?!

  Postižení sluchu je vážným zdravotním problémem, který bez kompenzačních pomůcek významně ovlivňuje plnohodnotné začlenění takto postižených osob do většinové společnosti.…

  Read More »
 • METODIKA část 1

  Nové trendy ve využívání indukčních smyček k minimalizaci komunikační bariéry mezi osobami se sluchovým postižením a intaktní společností Metodika pro vzdělávání…

  Read More »
 • HARMONOGRAM

  Harmonogram řešení jednotlivých projektových aktivit: WP2 Tvorba metodiky a autorská příprava učební opory pro vzdělávání cílových skupin v oblasti využití…

  Read More »
 • KONTAKT

  ERASMUS+ PROJEKT SPOLUPRÁCE PARTNERSTVÍ Název projektu: Nové trendy v inkluzivním vzdělávání o používání indukčních smyček (IL) k minimalizaci komunikační bariéry…

  Read More »
 • MAPOVÁNÍ INDUKČNÍ SMYČKY

  Legenda: Indukční smyčka

  Read More »
 • MĚŘENÍ SIGNÁLU INDUKČNÍ SMYČKY

  Read More »
 • INSTALACE INDUKČNÍ SMYČKY

  V těchto prostorách by zařízení pomohlo uživatelům sluchadel a kochleárních implantátů: třídy, soudní síně, konferenční a zasedací místnosti, posluchárny, divadelní sály,…

  Read More »