METODIKA časť 2

Úvod do problematiky asistenčných posluchových technológií vrátane indukčných slučiek