METODIKA časť 1

Úvod do problematiky asistenčných posluchových technológií vrátane indukčných slučiek