ZAKAJ INDUKCIJSKA ZANKA?!

Naglušnost predstavlja resno zdravstveno težavo in je oblika invalidnosti, ki brez ustrezne obravnave znatno vpliva na celostno integracijo oseb v družbi. Osebe z izgubo sluha oziroma gluhe osebe se soočajo s težavami pri pisnem sporazumevanju, verbalna komunikacija pa lahko predstavlja še večje težave.

Govor gluhih oseb je pogosto slišati nerazumljivo. Kvaliteta verbalnega komuniciranja lahko negativno vpliva na različne vidike življenja in dela.

Pomembno je, da se gluhim in naglušnim osebam nudi pomoč s kompenzacijskimi in komunikacijskimi pripomočki, da bi se lahko čimbolj enakovredno vključevale v življenje. Indukcijska zanka je elektronska naprava, ki omogoča uporabnikom slušnih aparatov dodatno podporor pri razumevanju izgovorjenega. Dovolj je, da oseba aktivira slušni aparat, ki ga uporablja v vsakodnevnem življenju na način, v katerem lahko brezžično sprejema signal indukcijske zanke in razumevanje »o čem se govori« postane realnost. Pod pogojem, seveda, da je v:

  • sejni sobi,
  • gledališču,
  • športni dvorani,
  • postaji,
  • cerkvi

indukcijska zanka nameščena in deluje. Obveznost opremljanja javnih prostorov z indukcijsko zanko je opredeljena z zakonom. Toda v mnogih primerih se spoštuje le formalno.

S projektom želimo nagovoriti lastnike javnih stavb, v katerih bi v skladu z zakonodajo morale biti nameščene indukcijske zanke in investitorje, ki odobrijo gradbene aktivnosti ter jih opremiti z ustreznimi informacijami o tem, kako, kdaj, kje in kaj storiti, da bo zagotovljena komunikacija brez ovir. Ta ciljna skupina vključuje projektante, arhitekte, tehnične opremljevalce objektov, storitvene delavce, lastnike in upravljavce omenjenih objektov in druge. Projekt se osredotoča tudi na gluhe in naglušne uporabnike slušnih aparatov, ki bodo v okviru projekta pridobile informacije o pravilni uporabi indukcijskih zank.

V projekt želimo vključiti tudi skupino foniatrov in avdiologov.

V okviru projekta se nudi pomoč vsem prej omenjenim v obliki celovite obdelave informacij in interaktivnega spletnega obrazca dostopnega na spletni strani projekta. Projekt se izvaja v treh državah, na Češkem, Slovaškem in v Sloveniji, kajti v vseh treh državah je situacija glede zadevne problematike podobna.

Cilj projekta je tudi izpostaviti ustreznost tehnologije, ki jo uporablja indukcijska zanka ter vzpodbuditi njen nadaljnji razvoj. Rezultat tega projekta ne bo samo celovita, jasna in na spletu dosegljiva informacija o zadnjih trendih in razvoju na tem področju ampak tudi metodologija, kako najbolj učinkovito širiti informacije o uporabi indukcijskih zankah. Ta metodologija bo uporabna tudi po zaključku projekta za namene izobraževanja in usposabljanja ciljnih skupin. Skladno s to metodologijo bodo organizirani webinarji, seminarji, tečaji in druge izobraževalne aktivnosti za obe ciljni skupini.

Tekom projekta nastaja tudi interaktivni zemljevid, ki prikazuje podrobne informacije o objektih in krajih, kjer so indukcijske zanke vgrajene. Ta zemljevid bo v pomoč gluhim in naglušnim osebam, da bodo lahko bolje načrtovale svoje izobraževalne aktivnosti, delo, zabavo in sprostitev (kot na primer gledališča, cerkve, železniške postaje in podobno).