cze

 • Indukční smyčka v Kolíně

  Read More »
 • Přidejte indukční smyčku do Mapotic

  Vyplnění dotazníku zabere přibližně 3 minuty. Vyplňte prosím tento dotazník, abyste nám pomohli najít místa, která poskytují poslechové indukční smyčky…

  Read More »
 • METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ

  IL = induction loop = indukční smyčka METODIKA část 1 METODIKA část 2 Základní informace – všeobecné, technické, legislativní, realizační,…

  Read More »
 • INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO

  Optimalizace indukčních smyček pro všechny Část 1 – Trocha teorie a modelové situace Část 2 – Projektová příprava a realizace

  Read More »
 • METODIKA část 2

  Nové trendy ve využívání indukčních smyček k minimalizaci komunikační bariéry mezi osobami se sluchovým postižením a intaktní společností Metodika pro vzdělávání…

  Read More »
 • PROČ PRÁVĚ INDUKČNÍ SMYČKY (IL)?!

  Postižení sluchu je vážným zdravotním problémem, který bez kompenzačních pomůcek významně ovlivňuje plnohodnotné začlenění takto postižených osob do většinové společnosti.…

  Read More »
 • METODIKA část 1

  Nové trendy ve využívání indukčních smyček k minimalizaci komunikační bariéry mezi osobami se sluchovým postižením a intaktní společností Metodika pro vzdělávání…

  Read More »
 • HARMONOGRAM

  Harmonogram řešení jednotlivých projektových aktivit: WP2 Tvorba metodiky a autorská příprava učební opory pro vzdělávání cílových skupin v oblasti využití…

  Read More »
 • KONTAKT

  ERASMUS+ PROJEKT SPOLUPRÁCE PARTNERSTVÍ Název projektu: Nové trendy v inkluzivním vzdělávání o používání indukčních smyček (IL) k minimalizaci komunikační bariéry…

  Read More »
 • MAPOVÁNÍ INDUKČNÍ SMYČKY

  Legenda: Indukční smyčka

  Read More »