KONTAKT

ERASMUS+ PROJEKT SPOLUPRÁCE PARTNERSTVÍ

Název projektu:

Nové trendy v inkluzivním vzdělávání o používání indukčních smyček (IL) k minimalizaci komunikační bariéry mezi sluchově postiženými osobami (HIP) a intaktní společností


Koordinátor projektu:


Unie neslyšících Brno, z.s., Brno, Česká republika
www.unb.cz

Partneři projektu:

Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o., Ostrava, Česká republika
www.cviv.cz

Asociácia Nepočujúcich Slovenska, Žilina, Slovensko
www.aneps.sk

Racio, družba za razvoj sloveskega kapitala, d.o.o., Celje, Slovinsko
www.racio.si

Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě
www.naerasmusplus.cz