METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ

Metodika pro vzdělávání odborníků i široké veřejnosti

IL = induction loop = indukční smyčka

METODIKA část 1

METODIKA část 2

Základní informace – všeobecné, technické, legislativní, realizační, provozní

Projektová příprava, materiální zabezpečení, montáž a nastavení nově realizovaných systémů poslechových indukčních smyček. Údržba, měření, nastavení a testování IL, které jsou už v provozu

1. Obecný úvod do problematiky asistenčních poslechových technologií

2. Jak to všechno začalo

3. Typy indukčních poslechových smyček

4. Srovnání technologie IL s ostatními asistenčními zvukovými systémy

5. Stručný přehled norem a předpisů pro projektování, montáž a údržbu IL

6. Klíčové požadavky kladené na systémy poslechové indukční smyčky

1. Průvodce systémovým řešením IL dle typu prostor, které mají být ozvučeny

2. Nejčastější způsoby provedení indukční smyčky + materiál pro indukční smyčky

3. Doporučení, která je nutno respektovat jak při projektování a realizaci, tak při běžném provozu indukčních poslechových smyček

4. Situace, ve kterých často dochází k chybám a návrhy, jak se těmto chybám vyhnout

5. Praktická doporučení pro výběr a nastavení přenosných indukčních smyček

6. Postupy hodnocení a testování místa, kde je nainstalovaná nebo kde by měla být nainstalována IL

7. Uvedení indukční smyčky do provozu