PROJEKT

PROJEKT SPOLUPRÁCE PARTNERSTVÍ ERASMUS+

 

Název projektu:

„Nové trendy v inkluzivním vzdělávání o používání indukčních smyček (v dalším textu jenom „IL“) k minimalizaci komunikační bariéry mezi sluchově postiženými osobami (dále jen HIP) a intaktní společností“

Akronym:

IL – OPTIMÁLNÍ PRO VŠECHNY

Číslo projektu:

2022-1-CZ 01 – KA220 – ADU 000085158

Krátké shrnutí:

Cílem projektu je přispět k minimalizaci bariéry osob se sluchovým postižením používajících sluchadla resp. kochleární implantát vůči intaktní společnosti vyšším využíváním indukčních smyček (IL). Způsob, jak tohoto cíle dosáhnout je zvýšení povědomí a zájmu o IL mezi minimálně 450 osobami se sluchovým postižením (HIP) ze 3 partnerských zemí a mezi minimálně 150 specialisty z řad intaktní společnosti, kteří jsou odborníky v oblasti projektování, implementací, instalací a servisování IL v těchto 3 partnerských zemích (ČR, SR, Slovinsko). Splnění tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím vzdělávacích aktivit a vytvořením interaktivní mapy implementovaných aplikací IL v zemích projektu.

Koordinátor projektu:

Unie neslyšících Brno, z.s., Česká republika

Partneři projektu:

Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o., Ostrava, Česká republika

Asociácia Nepočujúcich Slovenska, Žilina, Slovensko

Racio, družba za razvoj sloveskega kapitala, d.o.o., Celje, Slovinsko

Délka projektu:

1.9.2022 – 28.2.2025