INSTALACE INDUKČNÍ SMYČKY

V těchto prostorách by zařízení pomohlo uživatelům sluchadel a kochleárních implantátů:
třídy, soudní síně, konferenční a zasedací místnosti, posluchárny, divadelní sály, stadiony, muzea, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, kostely, pohřební prostory, letiště, autobusové a vlakové nádraží, pokladny, automatické odhlášení, vstupy do dveří, výtahy, interkomové systémy.