MĚŘENÍ SIGNÁLU INDUKČNÍ SMYČKY

Zkušební měřicí zařízení IEC 62489-1