Nové trendy v inkluzívnom vzdelávaní o používaní indukčných slučiek k minimalizácii komunikačnej bariéry medzi sluchovo postihnutými osobami a intaktnou spoločnosťou