KONTAKT

ERASMUS+ PROJEKT SPOLUPRÁCE PARTNERSTVO

Názov projektu:

Nové trendy v inkluzívnom vzdelávaní o používaní indukčných slučiek (IL) k minimalizácii komunikačnej bariéry medzi sluchovo postihnutými osobami (HIP) a intaktnou spoločnosťou


Koordinátor projektu:


Únia nepočujúcich Brno, z.s., Brno, Česká republika
www.unb.cz

Partneři projektu:

Centrum vizualizácie a interaktivity vzdelávania, s.r.o., Ostrava, Česká republika
www.cviv.cz

Asociácia Nepočujúcich Slovenska, Žilina, Slovensko
www.aneps.sk

Racio, spoločnosť pre rozvoj slovinského kapitálu, d.o.o., Celje, Slovinsko
www.racio.si

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe
www.naerasmusplus.cz