METODIKA VZDELÁVANIA

Metodika pre vzdelávanie odborníkov a širokej verejnosti

IL = induction loop = indukčná slučka

METODIKA časť 1

METODIKA časť 2

Základné informácie – všeobecné, technické, legislatívne, realizačné, prevádzkové

Projektová príprava, materiálne zabezpečenie, montáž a nastavenie novo realizovaných systémov načúvacích indukčných slučiek. Údržba, meranie, nastavenie a testovanie IL, ktoré sú už v prevádzke

1. Všeobecný úvod do problematiky asistenčných načúvacích technológií

2. Ako to všetko začalo

3. Typy indukčných načúvacích slučiek

4. Porovnanie technológie IL s ostatnými asistenčnými zvukovými systémami

5. Stručný prehlaď noriem a predpisov pre projektovanie, montáž a údržbu IL

6. Kľúčové požiadavky kladené na systémy načúvacej indukčnej slučky

1. Sprievodca systémovým riešením IL podľa typu priestorov, ktoré majú byť ozvučené

2. Najčastejšie spôsoby prevedenia indukčnej slučky + materiál pre indukčné slučky

3. Odporúčania, ktoré je nutné rešpektovať ako pri projektovaní a realizácii, tak pri bežnej
prevádzke indukčných načúvacích slučiek

4. Situácie, v ktorých často dochádza k chybám a návrhy, ako sa týmto chybám vyhnúť

5. Praktické odporúčania pre výber a nastavenie prenosných indukčných slučiek

6. Postupy hodnotenia a testovania miesta, kde je nainštalovaná alebo kde by mala byť nainštalovaná IL

7. Uvedenie indukčnej slučky do prevádzky