INŠTRUKTÁŽNE VIDEO

Optimalizácia indukčných slučiek pre všetkých

Časť 1 – Trocha teórie a modelové situácie

Časť 2 – Projektová príprava a realizácia