PROJEKT

PROJEKT SPOLUPRÁCA ERASMUS+ PARTNERSTVA

 

Názov projektu:

„Nové trendy v inkluzívnom vzdelávaní o používaní indukčných smyček (IL) k minimalizácii komunikačných bariér medzi sluchovo postihnutými osobami (HIP) a neporušenou spoločnosťou“

Akronym:

IL – OPTIMÁLNE PRE VŠETKY

Číslo projektu:

2022-1-CZ 01 – KA220 – ADU 000085158

Krátke zhrnutie:

Cieľom projektu je prispieť k minimalizácii HIP bariéry pomocou načúvacieho prístroja a kochleárneho implantátu proti intaktnému podniku vyšším využívaním indukčných slučiek (IL). Cieľom projektu je dosiahnuť zvýšenie povedomia o IG medzi 450 HIP v 3 krajinách projektu a medzi 150 projektovaním, implementáciou, inštaláciou a servisom IG v 3 partnerských krajinách (Česká republika, Slovenská republika, Slovinsko) prostredníctvom vzdelávacích aktivít a tvorby interaktívnej mapy implementovaných aplikácií v krajinách projektu.

Koordinátor projektu:

Unie neslyšících Brno, z.s., Česká republika

Partneri projektu:

Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o., Ostrava, Česká republika

Asociácia Nepočujúcich Slovenska, Žilina, Slovakia

Racio, družba za razvoj sloveskega kapitala, d.o.o., Slovinsko

Trvanie projektu:

1.9.2022 – 28.2.2025