svk

 • METODIKA VZDELÁVANIA

  IL = induction loop = indukčná slučka METODIKA časť 1 METODIKA časť 2 Základné informácie – všeobecné, technické, legislatívne, realizačné,…

  Read More »
 • PREČO PRÁVE INDUKČNÉ SLUČKY (IL)?!

  Postihnutie sluchu je vážnym zdravotným problémom, ktorý bez kompenzačných pomôcok významne ovplyvňuje plnohodnotné začlenenie takto znevýhodnených osôb do väčšinovej spoločnosti.…

  Read More »
 • METODIKA časť 2

  Nové trendy vo využívaní indukčných slučiek k minimalizácii komunikačnej bariéry medzi osobami so sluchovým postihnutím a intaktnej spoločnosti Metodika pre vzdelávanie…

  Read More »
 • INŠTRUKTÁŽNE VIDEO

  Optimalizácia indukčných slučiek pre všetkých Časť 1 – Trocha teórie a modelové situácie Časť 2 – Projektová príprava a realizácia

  Read More »
 • METODIKA časť 1

  Nové trendy vo využívaní indukčných slučiek k minimalizácii komunikačnej bariéry medzi osobami so sluchovým postihnutím a intaktnej spoločnosti Metodika pre vzdelávanie…

  Read More »
 • HARMONOGRAM PRÁC PROJEKTU

  Plánované úlohy v časovom rozvrhu podľa jednotlivých aktivít: WP2 Tvorba metodiky a autorská príprava informačných a náučných materiálov pre vzdelávanie…

  Read More »
 • KONTAKT

  ERASMUS+ PROJEKT SPOLUPRÁCE PARTNERSTVO Názov projektu: Nové trendy v inkluzívnom vzdelávaní o používaní indukčných slučiek (IL) k minimalizácii komunikačnej bariéry…

  Read More »
 • MAPOVANIE INDUKČNEJ SLUČKY

  Legenda: Indukčná slučka

  Read More »
 • MERANIE SIGNÁLU IS

  text

  Read More »
 • INŠTALÁCIA IS

  text

  Read More »