NÁVRH IS

Poskytnite pokyny pre návrhovú slučku pre Architektúru, investorov

text