HARMONOGRAM PRÁC PROJEKTU

Plánované úlohy v časovom rozvrhu podľa jednotlivých aktivít:

WP2 Tvorba metodiky a autorská príprava informačných a náučných materiálov pre vzdelávanie cieľových skupín v oblasti využitia Indukčných slučiek /ďalej len „IL“ = Induction Loops = Indukčné slučky/ + školiaci kurz pre hlavných prednášateľov-lektorov zo všetkých zúčastnených partnerských krajín projektu

Autorská príprava textovej časti Metodiky – 01.09.2022 – 29.03.2023
Školiaci kurz pre hlavných lektorov zo všetkých partnerských krajín projektu – 28.04.2023 – 30.04.2024

WP3 Natáčanie a kompletná postprodukcia edukačných videí k Metodike podľa autorskej prípravy v rámci WP2

Natočenie a kompletná postprodukcia edukačných videí a audiovizuálnej časti Metodiky – 01.04.2023 – 28.11.2023
Kompletné softwarové spracovanie Metodiky a interaktívnej mapy „IL“ – 29.11.2023 – 28.04.2024

WP4 Tvorba programu vzdelávacích aktivít pre dospelých na tému optimálneho využívania „IL“ s využitím Metodiky vytvorenej v rámci WP2 a WP3, realizácia vzdelávacích aktivít vo všetkých partnerských krajinách

Realizácia vzdelávacích aktivít podľa Metodiky vypracovanej v rámci WP2 a WP3 zúčastnenými partnerskými krajinami projektu – Česká republika, Slovenská republika, Slovinská republika – 08.05.2024 – 29.12.2024

WP5 Vytvorenie interaktívnej mapy informujúcej o objektoch, v ktorých sú nainštalované/v prevádzke „IL“ vo všetkých 3 partnerských krajinách projektu

Vytvorenie interaktívnej mapy objektov s nainštalovanými „IL“ v krajinách projektu – 01.09.2022 – 29.04.2024